Trainers

Sloeber

Jan Verstrepen

Robbe Nijs

Walter De Visscher

Wouter Vanasbroeck

Winter- en stabilisatie trainers

Leen Drappier

Wim Lenaerts